Ana
Hakkımızda
Üyeler
Faaliyetler
Ödüller
QSL / İletişim
TC Çalışacaklara Bilgi
Home
About Us
Members
Activities
Awards
QSL / Contact
Info for Foreigners

Afet Haberleşme Eğitimleri / Emergency Communications Training

Tunceli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü / Directorate of Disaster and Emergency Management at Tunceli