Ana
Hakkımızda
Üyeler
Faaliyetler
Ödüller
QSL / İletişim
Muhtelif Bilgi
Home
About Us
Members
Activities
Awards
QSL / Contact
Info for Foreigners

Afet Haberleşmesi

Neden?

Dünyanın en büyük iki deprem fay hattının birisi Kuzey Anadolu fay hattıdır (diğeri ABD'nin Kaliforniya eyaletinde). Bu nedenle ülkemiz sürekli olarak depremlerle sarsılmaktadır. Yakın tarihimizde yaşanan 17 Ağustos 1999 depreminin etkileri hala belleklerdedir. Bir deprem, genelde herhangi bir doğal afet, ya da daha genelinde herhangi bir acil durum halinde bütün telefon şebekesi çökmektedir. Bu son derece doğaldır. Çünkü ister karasal olsun, ister GSM olsun, bütün telefon şebekeleri belirli sayıda kullanıcının aynı anda sistemi kullanacağı varsayımı üzerine kuruludur. Belirlenen kapasitenin üzerine çıkıldığında sistem sağlıklı çalışamaz hale gelir.

Bu tür durumlarda akla gelen ilk alternatif uydu telefonlardır. Ancak herhangi bir afet ya da acil durum halinde bunların da kullanılabileceği şüphelidir. Çünkü:

Bu yüzden telsizler, afet haberleşmesi için tek alternatiftir.