TA2RX

Bir Afet ve Acil Durum Haberleşme Aracının Anatomisi

The Anatomy of a Diaster and Emergency Communications Vehicle

Cihazlar / Equipment

1. Yaesu FT-8900R: Amatör frekanslar için / For amateur frequencies
1m. Mike
1a. Diamond CR8900 4 band antenna
1s. UHF kanalı için harici hoparlör / External speaker for UHF channel
2. Kenwood TH-D7E: VHF kanalı Paket ve APRS, UHF kanalı itfaiye için / VHF channel for Packet and APRS, UHF channel for fire brigade
2m. Mike
2a. No name dual antenna
2la. No name dual linear amplifier (VHF 30W / UHF 25W)
2c. Macintosh PowerBook 3400 Laptop Computer + Z-Term & MacAPRS programs
3. Icom IC-T2: Ambulans servisi için / For ambulance service
3m. Mike
3a MFJ-1722 ultralight magmount dual antenna
4. Yaesu FT-857D: HF Haberleşmesi için / For HF Communications
4m. Mike
4b. Body
4s. Harici hoparlör / External speaker
4t. Yaesu FC-40 Tuner
4a1. CB antenna (HF)
4a2. Diamond SG7900 antenna (VHF/UHF)
5. Elecraft K2 (All modules except KAT100 & KPA100 hariç tüm moduller): HF sayısal modlar için / For HF digital modes
5m. Mike
5a. Diamond W-8010 dipole antenna (Resimde yok / Not shown here)
5la. Zetagi B300P linear amplifier
5c. Dell Latitude Laptop Computer + muhtelif programlar / several programs.
5k. CW maniple / keyer.
5mo . AEA PK12 modem (Resimde yok. Kantronics ile değişmesi umuluyor. / Not shown here. Hopefully to be replaced with a Kantronics.)
5s. Diamond SX20C SWR Metre (Resimde yok / Not shown here)
6. Anons sistemi / Public Announcement System
6m. Mike
7. Garmin E-Trex GPS
8. Çakmak çoğaltıcı üzerinde TH-D7E, T2, GPS ve tepe çakarının güç adaptörleri / Power adaptors for TH-D7E, T2, GPS and revolving light on lighter multiplier.
9. Tepe çakarı / Revolving light
 
 
 

Notlar

Notes

 • Yaesu FT-8900R ve Kenwood TH-D7E (+ noname linear amplifier) VHF/UHF cihazlar gerektiğinde birbirini yedeklemek üzere düşünülmüştür.
 • APRS ve Paket için TH-D7E'nin Yaesu FT-8900R ile yedeklenmesi gerektiğinde harici modem (şu an için AEA-PK12) devreye girecektir.
 • Yaesu FT-857D ve Elecraft K2 (+ Zetagi B300P linear amplifier) cihazlar gerektiğinde birbirini yedeklemek üzere düşünülmüştür.
 • Elecraft K2 QRP olarak RTTY ve PSK31 modlarında çalışmak üzere düşünülmüştür. 
 • Sayısal modlar için Yaesu FT-857D'nin (harici modem ile) kullanılması gerektiğinde Elecraft K2, Zetagi B300P linear amplifier ile kullanılabilecektir. Bu yükseltici normalde CB için üretilmiş olmakla birlikte 1.8-30 MHz arasında çalışabilmektedir.
 • Yaesu FT-857D + Yaesu FC-40 ATU kombinasyonu, gerektiğinde longwire antenler ile çalışmak üzere düşünülmüştür. Tuner bu nedenle özel olarak aracın açık olan kasasına monte edilmiştir.
 • Elecraft K2 (+ gerektiğinde Zetagi B300P), araç tekerleğinin altına sıkıştırılan bir L-ayak vasıtasıyla sabitlenen bir aliminyum mast ve bir ağaç arasına gerilecek Diamond W-8010 dipol anten ile kullanılacaktır.
 • Cihazların montajı için hiç delik delinmemiştir. El cihazları telefon taşıyıcıların içindedir. FT-8900R, aynanın altına vidalanan özel yapım bir metal plaka üzerine monte edilmiştir. FT-857D'nin gödesi, havalandırma kanalının yarıkları üzerine geçen özel yapım bir metal plaka üzerine monte edilmiştir. Mikrofonlar ön taraftaki havalandırma kanalının yarıkları üzerine geçen özel yapım bir metal plaka üzerine monte edilmiştir.
 • Yaesu FT-8900R and Kenwood TH-D7E (+noname linear amplifier) VHF/UHF rigs are planned to back-up each other when needed.
 • When Yaesu FT-8900R is used to back-up Kenwood TH-D7E for packet and APRS, then the external modem (AEA-PK12 for the moment) will need to be used.
 • Yaesu FT-857D and Elecraft K2 (+ Zetagi B300P linear amplifier) are planned to back-up each other.
 • Elecraft K2 is planned to work QRP in RTTY and PSK31 modes.
 • If Yaesu FT-857D needs to be used for digital modes (with the external modem) then Elecraft K2 can be used with Zetagi B300P linear amplifier. This amplifier is normally produced for CB but can work between 1.8 and 30 MHz.
 • Yaesu FT-857D + Yaesu FC-40 ATU combination is planned to be used with a longwire, when needed. Tuner is especially mounted at the open section at the back for this reason.
 • Elecraft K2 (+Zetagi B300P when needed) is to be used with a Diamond W-8010 dipole antenna, which is to be mounted between a tree and an aliminum mast that is stabilized with a special L-piece that goes under the tire.
 • No holes are drilled for mounting any of the equipment. HTs are housed in telephone holders. FT-8900R is mounted on a custom made metal plate that is screwed under the rear mirror. The body of FT-857 is mounted on a custom made metal plate that sits on the ventilation slots. Microphones are mounted on a custom made metal plate that sits on the front ventilation slots.


Geri Dön / Back to: Araç/Vehicle | Anasayfa / Home | QTH | Kaynaklar