Ana
Hakkımızda
Üyeler
Faaliyetler
Ödüller
QSL / İletişim
Muhtelif Bilgi
Home
About Us
Members
Activities
Awards
QSL / Contact
Info for Foreigners

CW (Mors) Kısaltmaları

Sık kullanılan kısaltmalar Koyu Harflerle gösterilmiştir.
(*) işaretiyle gösterilenler harflerin arasında boşluk bırakılmadan, peşpeşe gönderilir.

AA Sun'i Anten
AA den, dan sonra
AB den, dan evvel
ABT Takriben
AC Alternatif akõm
ADS Adres
ADR Adres
AER Anten
AF Alçak frekans (ses frekansõ)
AFTER Sonra
AFTRN Öğleden sonra
AGN Tekrar
ALL Hepsi
ALSO Keza
AM Öğleden evvel
AM Genlik Modülasyonu
AMMTR Ampermetre
AMP Amper
ANI Herhangi bir
ANS Cevap
ANT Anten
AR (*) Bitti
ARE ..... dõrlar
AS (*) Bekle
BA Ayõrõcõ kat
BC Ayõrõcõ kat
BCNU Sizinle tekrar buluşursam memnun olurum
BCSTN Broadcast İstasyon (profesyonel radyo istasyonu örn:İstanbul Radyosu)
BCUS Çünkü
BAD Kötü
BEAM Yönlü anten
BEST En iyi
BFO Beat frekans osilatörü
BEFORE Önce
BETTER Daha iyi
BK (*) Birbirlerinin haberleşmesini kesmek, mesaj başõnda ise devam ediyorum..
BLO Kõsa devre
BE Olmak
BOX Kutu, P.BOX: Posta kutusu
BUG Yarõm otomatik maniple
BUREAU QSL bürosu
CALL Çağrõ işareti
CALL BOOK Radyo amatörleri adres rehberi
CC Kristal Kontrollu
CFM Teyit
CHEERIO Allahaõsmarladõk
CHIRP Sabit olmayan ton
CL İstasyonumu Kapatõyorum
CLD Çağırdı
CLG Çağırõyorum
CLICK Maniple sesi , duyulan sinyal
CLOUD Bulut
CNT Yapamam
CO Kristal osilatör
COUNDS Çalõşma şartlarõ, istasyon cihaz anten durumu
CONDX Uzak mesafeler için çalõşma şartlarõ
CONGS Tebrikler
COPA İki katlõ kristal verici
CQ Genel çağrõ
CONTEST Yarõşma
CQ DX 3000 km den uzağa çağrõ, yakõn istasyonlar cevap vermesin
CQTEST Yarõşma için çağrõ
CRD Kart
CU Sizi çağõracağõm
CUANG Eyvallah
CUD Muktedir idim
CUDNT Muktedir değilim
CUL Allahaõsmarladõk
COME Gelin
CW Sürekli dalga, telgraf, Mors, maniple çalõşmasõ
CFM Tasdik etmek
CHANNEL Kanal
DB Desibel
DC Doğru akõm
DE Tarafõndan, burasõ
DEFECT Arõza
DO etmek yapmak
DONT yapma, etme!
DOPE Malumat
DR Aziz, sayõn..
DX Uzak mesafe
ECO Eko osilatör
ENAF Kafi, Yeterli
ELBUG Elektronik Maniple
ES ve
EX Eski, sabõk
FC Frekans Değiştirici
FB Mükemmel
FD Frekans Dublörü, katlayõcõ
FER İçin
FM ...den,...dan
FM Frekans Modülasyonu
FONE Telefon
FONES Kulaklõk
FR İçin
FRQ Frekans
FRM ... den ...dan
FROM ... den ...dan
FUL tam, dolu
GA Devam edin
GA Tünaydõn  (good afternoon)
GB bay bay,  good bay
GD İyi günler
GE İyi akşamlar
GL İyi şanslar
GLD Memnun oldum
GM Günaydõn
GMT Grenwich saat ayarõ, UTC
GN İyi geceler
GND Topraklama
GUD iyi
HAM Amatör
HAMLET Yeni başlayan amatör
HF Yüksek frekans
HFC Yüksek frekans akõmõ
HI Gülmek, mizah konuşmasõnõ belirtme, şaka yapma
HP Yüksek güç
HPE Ümit ederim
HR Burada
HEAR Duymak
HRD Duydum
HT Yüksek gerilim
HV Sahip olmak malik olmak
HVNT Malik olmamak
HW? Nasõl duyuyorsun
HWS? Nasõl?
I Ben
IARU Uluslararasõ Radyo Amatörleri Birliği
ICW Modüleli sinyal
IE Yani
IF Ara frekans
IN İçinde
INPUT Giriş
IR Onun
IS ...dõr
K Benim mesajõm bitti, sizinkini bekliyorum
KA (*) Mesaj başlangõcõ
KHZ Kilohertz
KN (*) Sadece konuştuğum istasyon devam etsin
KW Kilowatt
KEY Maniple
LID Bilgisiz operatör
LF Alçak frekans (kõsa dalganõn alt bandõ)
LIS Lisanslõ
LOG Çalõşma defteri LogBook
LSN Dinlemek
LAST Sonuncu
LT Alçak gerilim
LTL Az
LTR Mektup
LUCK Mutlu, şans
LOW Alçak
M Metre
MA Miliampermetre
MANI Çok
MCW Modülasyonu sürekli dalga
MEZ Orta Avrupa saat ayarõ
MF Mikrofarad
MHZ Megahertz
MI Benim, bana
MIKE Mikrofon
MIN Dakika
MK Yapmak
MNI Çok
MO Ana Osilatör
MOD Modülatör
MOPA İki katlõ verici
MSG Mesaj
MST Şart
MTR Metre
MCH Çok
MY Benim
N Hayõr
NAME İsim
NEAR Yakõn
NG Hiçbirşey
NICE Güzel
NIL Sıfır
NITE Gece yarõsõndan sonra
NM Fazla birşey yok
NR Numara
NW Şimdi
OB Eski Dost
OC Eski arkadaş
OK Mutabõk, tamam
OM Arkadaş, dost
ON Üzerinde
ONLY Sadece, Yanlõz
OP Operatör
OPS Operatörler
OSC Osilatör
OT Eski amatör
OTHER Başka
PA Çõkõş fatõ
PART Kõsmen
PICTURE Resim
PM Öğleden sonra
PSE Lütfen
PSED Memnun, sevinçli olmak
PWR Güç
R Anladõm
RAINING Yağmurlu
ROK Anladõm, tamam
R Tümünü eksiksiz ve mükemmel anladõm
RAC Doğrultulmuş alternatif akõm
RCVD Aldım
RCVR Alõcõ  radyo
RELY Röle
RF Radyo frekans
RITE Yazmak
RPRT Rapor
RPT Tekrar
RST İşitme raporu 
RTTY Teleks
RX Alõcõ
SA Söyleyin, söylüyorum
SED Söyledi
SEZ Söylüyor
SEND Göndermek
SIG Sinyal
SIGN İmza
SIGS Sinyaller
SK (*) QSO nun sonu
SK Vefat etmiş amatör Silent Key
SKED Randevu, buluşma
SN Yakõnda
SNOW Kar
SOS İmdat
SPK Konuşmak
SPACER Maniple açõkken çõkan sinyal
SRI Müteessir olmak
STDI Daima
STN İstasyon
STORM Fõrtõna
STRONG Kuvvetli
SUM Birşey, az
SUNNY Güneşli
SURE Emin, muhakkak
SVC Servis
SWL Kõsa dalga dinleyici
TEST Deneme, Yarışma
TFC Haberleşme trafiği
THAN ... den,   ...dan
THIS Bu
THERE Orada
THRU İçinden
TIL ...ya kadar
TK Almak
TKS Teşekkür
TKU Teşekkür
TMRW Yarõn
TIME Zaman
TNX Teşekkür
TO ...ya doğru
TRACE İz
TRUB Parazit
TU Teşekkür Ederim
TUBE Lamba
TX Verici
TXT Metin, tekst
U Siz
UFB Çok mükemmel
UHF Ultra yüksek frekans
UNLIS Lisanssõz operatör
UNSTDI Sabit olmayan
UR Sizin
UTC UTC saat Universal Time Coordinated,
VFO Değişken Frekanslõ Osilatör
VHF Çok yüksek frekans
VIA Vasõtasõyla, aracõlõğõyla
VY Pek çok
W Kelime
WA ...dan sonra
WAT Ne?
WB ...dan evvel
WAVE Dalga
WD Kelime
WELL Peki
WEN Ne zaman
WKD Çalõştõm
WKG Çalõşõyorum
WL ...cek, ....cak
WPM dakikada yazõlan kelime sayõsõ, yazma hõzõ
WRK Çalõşmak
WTTS Watt
WUD Olurdum
WYL Dalga boyu
WX Hava şartlarõ
XCUS Pardon, özür
XMAS Paskalya
XYL Evli bayan amatör
YDAY Dün
YL Bayan amatör
YR Sizin
YOUR Sizin
73 Selam
88 Öpücük
99 Defol