Ana
Hakkımızda
Üyeler
Faaliyetler
Ödüller
QSL / İletişim
Muhtelif Bilgi
Home
About Us
Members
Activities
Awards
QSL / Contact
Info for Foreigners

Worked All Germany (WAG) Contest

http://www.darc.de/referate/dx/fedcg.htm
Ekim ayının üçüncü haftasonu, Cumartesi saat 1500 UTC den Pazar 1459 UTC'ye dek.
SSB, CW: 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz
MODLAR: SSB VE CW
IARU 1. bölge kurallarına ve 2006 - 2007 yıllarındaki tecrübeye göre, jota katılımcılarıyla olabilecek enterferansın önlenmesi amacıyla aşağıdaki mod ve bandlarda çalışmaya izin verilmemektedir.

80m: CW - 3560 - 3800 kHz, SSB - 3650 - 3700 kHz
40m: SSB - 7080 - 7140 kHz
20m: CW - 14060 - 14350 kHz, SSB - 14100 - 14125 kHz ve 14280 - 14350 kHz
15m: SSB - 21350 - 21450 kHz
10m: SSB - 28225 - 28400 kHz
-Tek yarışmacı, CW, Düşük Güç
-Tek yarışmacı, CW, Yüksek güç
-Tek yarışmacı, Karışık (SSB ve CW), Düşük Güç
-Tek yarışmacı, Karışık (SSB ve CW), Yüksek Güç
-Tek yarışmacı, Karışık (SSB ve CW), QRP
-Çok Yarışmacı
-SWL (kısa dalga dinleyici) Tek yarışmacı
 

Çıkış Gücü:

QRP = 5 watta kadar
Düşük Güç = 100 watta kadar
Yüksek Güç = 100 wattan fazla. (üst sınır belirtilmemiş ancak burada esas olan bulunulan ülkedeki müsade edilen en fazla çıkış gücü kuralına uyulmasıdır)

Çok yarışmacı kategorisinde yarışmaya katılan istasyonlar için band  değiştirme her 10 dakikada bir yapılabilir. Bu demek oluyor ki,   örneğin 80 m bandında 1 saat çalıştınız ve 20 m bandına geçtiniz ve  CQ contest çağrılarına başladınız 5 dakika geçti ama band kapalı ya  çağrıya devam edeceksiniz yada yeni bandda ilk 10 dakikanın  dolmasını bekleyeceksiniz. Bu kuralın istisnai bir durumu var oda; Ancak başka bir bandda yeni bir çarpan veren istasyon duyuyorsanız o  banda geçip onunla QSO yapabilirsiniz. ama unutmayın o istasyon  yeni  bir çarpan vermeli yoksa kural ihlali sayılır.

Not: DX cluster kullanımına tüm kategoriler için izin veriliyor.

Çok yarışmacı seçeneği dışındaki her katılımcı aynı anda havaya tek  sinyal gönderebilir (yani aynı anda 2 telsiz ile biri 20m diğeri 40m  bandında çalışma yapılamaz)
 

QSO sırasında karşılıklı alınan / verilen bilgiler

Bu yarışmada sadece
Alman ve dünya radyo amatörleri
Alman ve Alman radyo amatörleri
qso yapabilirler.

Dünya radyo amatörleri (bizler) QSO sırasında RS veya RST raporu daha sonrada 001 den başlayan sıra numarası veriyoruz.Alman istasyonları RS veya RST raporu veriyor ardından DOK (bölge kodu) veriyor.  O an çalıştığınız istasyon size bölge kodu vs vermiyor ise loga kaydederken 000 olarak kaydediyoruz. Her istasyonla her bandda sadece 1 kere QSO yapabiliyoruz.
 

Çarpanlar:

Alman olmayan radyo amatörleri için çarpan hesaplaması moda bakılmaksızın alman bölge kodu sayısına bakılarak yapılıyor. Bu kodda verilen bölge kodunun ilk harfi esas alınıyor. her dünya radyo amatör istasyonu bir bandda en fazla 26 çarpan kazanabilir. Almanlar için ise görüştükleri her ülke bir çarpan sayılıyor yine moda bakılmaksızın.
 

Skor hesaplaması:

Her düzgün yapılmış QSO 3 puan sayılıyor (dünya radyo amatörleri için) Alman istasyonları başka bir Alman istasyon ile görüşmesinden 1  puan alıyor. Alman istasyonları Avrupadaki bir istasyonla (örneğin TA1) görüşmesinden 3 puan alıyor. Alman istasyonları DX istasyonarı ile (Avrupa dışındaki tüm istasyonlar örneğin TA2-9 ) 5 puan alacaklar. Neticede QSO hesaplaması alınan QSO puanlarının çarpan puanlarıyla çarpılmasıyla ortaya çıkıyor.
 

Yarışma ödülleri:

Sertifikalar her katılımcıya pdf dosyası olarak kendisinin yazıcısından çıkaracağı şekilde verilecek
 

Diskalifiye olma durumu:

Yarışma kurallarına uyulmaması ve sportmenliğe uymayan davranışlar yarışmacının diskalifiye olması için yeterlidir.
 

Loglar

Yarışma logları darc-stf veya Cabrillo formatında, e-mail ile wag@dxhf.darc.de adresine gönderilecek ve e-mail atarken konu satırına yarışmada kullandığınız çağrı işareti yazılacak. e-mailiniz alınınca otomatik bir alındı mesajı alacaksınız. Log gönderen katılımcılar yarışma kurallarını kabul etmiş sayılırlar.
 

Kısa dalga dinleyiciler için özel kurallar:

Tüm SWL katılımcıları ssb logdan 1 puan CW kayıttan 3 puan alıyor. Her yeni Alman istasyonun RS veya RST raporunu ve bölge kodunu ayrıca Alman istasyon ile görüşen diğer istasyonu kayıt etmesi gerekiyor. Çarpan olarak bölge kodunun ilk harfi esas alınıyor. Her Alman her bandda istasyon SSB için 1 CW için 1 kere sayılabiliyor.