Ana
Hakkımızda
Üyeler
Faaliyetler
Ödüller
QSL / İletişim
Muhtelif Bilgi
Home
About Us
Members
Activities
Awards
QSL / Contact
Info for Foreigners

SP DX Contest


Organizasyon: Polonya Radyo Amatörleri Birliği (PZK) ve SP DX klübü
Nisan ayı'nın ilk haftası cumartesi 15:00 UTC den pazar 15:00 UTCye kadar.
Bandlar: IARU yarışma band planına uyumlu olarak 160, 80, 40, 20, 15, 10m bandları
Modlar: SSB ve CW. Karışık kategoride, aynı istasyon ile yapılacak SSB ve CW görüşmesi farklı görüşmeler olarak değerlendirilecektir.
Cross-mod görüşmelere izin verilmez.

Yarışma çağrı şekilleri

Polonya istasyonları: SSB'de "CQ contest" CW'de "CQ test"
Yabancı istasyonlar: "CQ SP".

Yarışma sırasında alınan/verilen bilgiler:
Polonya istasyonları:
3 veya 4 karakterden oluşan, R/S(T) ve bölge
Kısaltması içeren rapor verecekler.
Bölge kısaltmaları aşağıdaki gibidir;
B, C, D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W, Z.

Yabancı istasyonlar:
5 veya 6 karakterden oluşan R/S/(T) ve 3 rakamlı sıra numarası içeren rapor verecekler.
Örneğin;
SSB de 59 001
CW de 599 001

Puanlama:

Polonya istasyonları:
Avrupa dışı bir DX istasyonu ile yapılmış QSO 3 puan
Avrupa'da bir başka ülkenin istasyonu ile yapılmış QSO 1 puan
Polonyalıların diğer Polonya amatörleriyle yaptıkları QSOlar puan vermiyor.
Yabancı istasyonlar için:
Her Polonya istasyonu ile görüşme 3 puan

Çarpanlar:
Polonya istasyonları için;
Her bandda, moda bakılmaksızın, DXCC listesindeki ülkeler ile görüşme (SP hariç) çarpan sayılıyor.
Yabancı istasyonlar için:
Her bandda Polonya bölgeleri ile yapılan her görüşme moda bakılmaksızın çarpan sayılıyor.
Tüm bandlarda tüm bölgelerle görüşülerek
En fazla 96 çarpan alınabilir.

Skor hesaplama:
Tüm bandlardaki toplam QSO puanı x toplam çarpanlar.

Kategoriler:
A. Çok operatör tüm bandlar karışık
B. Tek operatör tüm bandlar yüksek güç
C. Tek operatör tüm bandlar düşük güç
D. Tek operatör tüm bandlar QRP
E. Tek operatör üçband karışık
F. Tek operatör tüm bandlar SSB yüksek güç
G. Tek operatör tüm bandlar SSB düşük güç
H. Tek operatör Tek band SSB
I. Tek operatör tüm bandlar CW yüksek güç
J. Tek operatör tüm bandlar CW düşük güç
K. Tek operatör Tek band CW
L. Kısa dalga dinleyicisi karışık

Kategoriler ve kullanılan kısaltmalarla ilgili açıklamalar:
MO: Çok operatör Tek telsiz, aynı anda sadece Tek bir sinyal havaya çıkabilir. Band ve mod değiştirme aynı saat içinde 12 ile sınırlıdır.
SO: Tek operatör, istasyonun işletilmesi, log kaydı, skor hesaplaması sadece Tek kişi tarafından yapılır. Aynı anda sadece Tek bir sinyal havaya çıkabilir. Band ve mod değiştirme aynı saat içinde 12 ile sınırlıdır.
SOTB: (yeni) Tek operatör 3 band. Seçilen 3 bandda yarışılıyor.
HP: yüksek güç, lisans sınıfınızın izin verdiği en yüksek güç.
LP: düşük güç, en fazla 100 Watt.
QRP: en fazla çıkış gücü 5 Watt.
AB: tüm bandlar.
SB: Tek band.
Mıxed: karışık mod, tüm bandlar ve SSB CW karışık.
Tüm katılımcıların bir kategori belirlemesi ve logda bildirmesi gerekiyor.

Kısa dalga dinleyiciler için:
Polonya kdd loglarında, Polonya istasyon bilgileri yanısıra çağrı işareti sıra no ve RST raporu bulunmalıdır.

Yabancı kdd loglarında, yabancı istasyonun bilgileri yanısıra
Polonya ist. Tarafından verilen çağrı işareti RST raporu ve sıra no bulunmalıdır.

Yarışma sonuçları:
Final sonuçları ülkelere ve kategorilere göre listelenecektir.
QRP kategorisinde sonuçlar kıtalara göre listelenecektir.
Polonya istasyonları için, sonuçlar kategorilere göre listelenecektir.
Yüksek skorlar ayrı ayrı tüm kategoriler için listelenecektir.

Ödüller:
Her kategorideki en yüksek skorlar sertifika ile ödüllendirilecektir.
Her kategorideki katılımcı sayısına bağlı olarak yarışma komitesi tarafından ödüllerin sayısı belirlenecektir.
Her kategoride, kıtada ve ülkede 1. sıradaki kazanan amatörler özel plaket veya başka ödüller alabilirler.

Loglar
Cabrillo formatındaki logların gönderileceği e-mail adresi;
<spdxc-logs@pzk.org.pl>
Cabrillo dosyası e-maile eklenmiş olmalı ve e-mailin konu satırında çağrı işaretiniz olmalı.

Yazılı loglar
Polski Zwiazek Krotkofalowcow,
SPDX Contest Committee,
P. O. Box 320,
00-950 Warszawa,
Poland
adresine gönderilmelidir.

Diskalifiye olma durumu:
Amatör telsizcilik kurallarının ihlali, yarışma kurallarının ihlali veya sportmenliğe yakışmayan durumlar diskalifiye olunması için yeterlidir.

Anlaşmazlık durumunda yarışma komitesinin kararı neticeyi belirler.

Polonya prefixleri aşağıdaki gibidir.
3Z, HF, SN, SO, SP, SQ, SR