Ana
Hakkımızda
Üyeler
Faaliyetler
Ödüller
QSL / İletişim
TC Çalışacaklara Bilgi
Home
About Us
Members
Activities
Awards
QSL / Contact
Info for Foreigners

TCSWAT 2010 Dünya Üniversiteler Kongresi Ödülü 

World Universities Congress 2010 Award by TCSWATKazananlar

ALTIN

GÜMÜŞ

BRONZ

DL1BFR

DH1BM

DD3ZT

DL1MDU

DK3GG

DF1IAQ

HB9ELE

DK9QD

DK2NG

IK2IQD

DL1NAX

DL3SUG

YT3PDT

DL2NAI

DL4RAT

 

ES1IP

DL5DBY

 

G3OCA

F5IDJ

 

IW1QEA

IN3QCI

 

OK1APV

IZ1JKH

 

OZ3FS

S57YK


Winners

GOLD

SİLVER

BRONZE

DL1BFR

DH1BM

DD3ZT

DL1MDU

DK3GG

DF1IAQ

HB9ELE

DK9QD

DK2NG

IK2IQD

DL1NAX

DL3SUG

YT3PDT

DL2NAI

DL4RAT

 

ES1IP

DL5DBY

 

G3OCA

F5IDJ

 

IW1QEA

IN3QCI

 

OK1APV

IZ1JKH

 

OZ3FS

S57YK


TCSWAT, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile işbirliği içinde Ağustos-Eylül-Ekim 2010 aylarında Dünya Üniversiteler Kongresi için özel çağrı işaretleri ile çalışacak istasyonlar ile özel bir ödül / AWARD düzenlemektedir:

 • TC2010WUC ( HQ ) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • TC1WUC Istanbul Avrupa Yakası Üniversiteleri
 • TC2WUCIstanbul Asya Yakası Üniversiteleri
 • TC3WUC İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi
 • TC7WUC Giresun Üniversitesi
 • TC9WUC Kars Kafkas Üniversitesi

ALTIN ÖDÜL

  3 ayrı çalışma ile ayrı band ve/veya modda toplamda beş kez QSO yapmak

GÜMÜŞ ÖDÜL

  3 ayrı çalışma ile ayrı band ve/veya modda toplamda dört kez QSO yapmak

BRONZ ÖDÜL

  3 ayrı çalışma ile ayrı band ve/veya modda toplamda üç kez QSO yapmak

SWL'ler de aynı kurallara tabidir.

Ödül / AWARD müracatları için 31 Aralık 2010 tarihine kadar "Tevfik Aydın KAZANCIOGLU, PK 73 Karakoy 34421 ISTANBUL", adresine log özetinizle birlikte 10 TL veya 5 yeni IRC gönderin.

Ödülünüzü pdf formatında almayı tercih ederseniz, log kayıtlarınızı e-posta ile ta1hz@tcswat.org adresine göndermeniz yeterli olacaktır. Ayrıca para ya da irc göndermeniz gerekmez.


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ekim 2010'da "Küresel sorunlar çerçevesinde üniversitelerin yeni hedef ve görevleri neler olmalıdır?" temalı bir Dünya Üniversiteler Kongresi organize etmektedir.

Tüm dünyada üniversitelerin ana işlevleri; meslek kazandırma amaçlı eğitim/öğretim, bilimsel araştırma ve kamuya yönelik diğer hizmetler olarak belirlenebilir. Ancak, çağdaş üniversitelere, gündemde yer almaya başlayan küresel sorunlar konusunda da büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.

Ulusal ekonomilerin bütünleşme çabaları, ülkeler/kültürler arası ilişkilerin artması, iletişimde ülke sınırlarının ortadan kalkması gibi etkiler sonucu gelişen küreselleşmenin, birçok sorunu da beraberinde getirdiği görülmektedir. Bu kapsamda, aşağıda sayılan konuların üniversitelerce tartışılması, üniversitelerin bu çerçevedeki yeni hedef ve görevlerinin belirlenmesi ve kalıcı çözüm önerilerinin uluslararası platformlarda oluşturulması ve paylaşılması gerekmektedir. Üniversitelerin yukarıda belirtilen üç temel geleneksel görevlerinin yanı sıra, aşağıdaki konularda da görev ve hedeflerini belirlemeleri gereklidir:

 • Küresel ısınmanın öneminin anlaşılması ve önlenmesi
 • Küresel terörün önlenmesi
 • Küresel yoksulluğun giderilmesi
 • Küresel göçün yönetilmesi
 • Gelir dağılımı eşitsizliklerinin giderilmesi
 • Sağlık hizmeti adaletsizliğinin giderilmesi
 • Eğitimde fırsat ve olanak eşitsizliğinin giderilmesi
 • Çevre kirliliğine çözümler getirilmesi
 • Bölgesel çatışmaların çözümlenmesi ve yenilerinin önlenmesi
 • Dünya barışının temini
 • Dünya kültür mirasının korunması
 • Hızlı nüfus artışına kalıcı çözümler geliştirilmesi
 • Sivil Toplum Kuruluşları'nın uygarlığın geliştirilmesinde rollerinin arttırılması
Bütün insanları tehdit eden, süreklilik arz eden bu tür sorunların yalnızca Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, UNESCO, OECD, G8 vb uluslararası ve uluslarüstü örgütlerce ve/veya hükümetlerce çözümlenmesi çabalarının yeterli olmadığı görülmektedir. Üniversitelerin anılan konularda devreye girerek çözümler üretmeleri ve kendilerini yeniden tanımlamaları önemli katkı sağlayacaktır. Üniversitelerin, öncelikle, bu sorunların aşılması ile ilgili olarak stratejik planlarına hedefler koymaları, merkezler oluşturmaları ve ders programlarını yeniden belirlemeleri gerekmektedir. Kuşkusuz üniversitelerin neler yapabilecekleri konusu kongre sırasındaki bildiriler aracılığıyla belirlenecektir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, üniversiteleri ve üniversitelerle yakın etkileşim içindeki kurumları, araştırmacıları, entelektüelleri bir araya getirerek; dünyamızı tehdit eden bu ve benzeri küresel sorunların anlaşılması ve çözüm yolları alanında üniversitelerin yeni işlevleri ve rolü üzerinde geniş çaplı bir tartışma platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla 20-24 Ekim 2010'da Çanakkale'de üniversitemiz tarafından yapılması planlanmakta olan Dünya Üniversiteler Kongresi'ne katılım, kongre amacı ve kongre temaları konularında görüş ve önerilerinizi beklemekteyiz.

Saygılarımızla,

Prof.Dr. Ali Akdemir
Rektör

Kongre hakkında daha fazla bilgi ve tüm detaylar için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz....

http://www.comu.edu.tr/unicongress2010/i ndex.php?lng=tr

During August-September and October 2010 TCSWAT in collaboration with Çanakkale Onsekiz Mart University is organising a special award for contacts with the following special callsigns;

 • TC2010WUC ( HQ ) Çanakkale Onsekiz Mart University
 • TC1WUC Istanbul European Side Universities
 • TC2WUC Istanbul Asian Side Universitys
 • TC3WUC İzmir Dokuz Eylül University
 • TC7WUC Giresun University
 • TC9WUC Kars Kafkas University

GOLDEN AWARD

  In different modes and/or bands, total of five contacts with three different stations.

SILVER AWARD

  In different modes and/or bands, total of four contacts with three different stations.

BRONZE AWARD

  In different modes and/or bands, total of three contacts with three different stations.

Same rules apply to SWLs

To apply for the award, please contact " Tevfik Aydin KAZANCIOGLU, PK 73 Karakoy 34421 ISTANBUL / TURKEY ", before 31 December 2010, enclosing your log extract together with 5 new IRCs or 5 Euros.

If you would like to receive your award in pdf format, just e-mail your log exract to ta1hz@tcswat.org. You do not need to send any money or ircs.


In October 2010, Çanakkale Onsekiz Mart University will be organising a World Universities Congress on the theme: "What should be the new aims and responsibilities of universities within the framework of global issues?"

The main responsibilities of universities around the world have traditionally been to offer education and training leading to a profession, to conduct scientific research, and to provide other services to the community. However, in a world where global issues are increasingly impacting on daily life, universities today have a duty to assume more responsibility in a wider field.

The trend towards globalisation, resulting from factors such as efforts to integrate national economies, an increase in international and intercultural relations, and the disappearance of national borders in the sphere of communications, has brought with it a number of problems. It is therefore necessary for topics such as those listed below to be discussed at university level. Universities need to redefine their aims and responsibilities and to make and share suggestions for lasting solutions on international platforms. In addition to the three traditional tasks mentioned above, universities need to define their duties and objectives with regard to the following topics:

 • Understanding and preventing global climate change
 • Preventing global terrorism
 • Eradicating global poverty
 • Solving the problems of global migration
 • Eradicating inequalities in income distribution
 • Eradicating injustice in health services
 • Eradicating inequality in educational opportunities.
 • Proposing solutions to environmental pollution
 • Preventing regional conflicts
 • Securing world peace
 • Protecting cultural heritage
 • Developing lasting solutions to rapid population growth
 • Expanding the role of non-governmental organisations in local and international developments

These issues, which threaten the whole of mankind, cannot be solved only by international or transnational organisations, such as the United Nations, European Union, UNESCO, OECD and G8, or by governments alone. Universities can make a significant contribution by participating in the debate. In order to assist in resolving these issues, universities need first of all to include relevant goals in their strategic planning, to create research and training centres, and to rethink their teaching programmes. Universities will have the opportunity to determine what can be done during sessions at the Congress.

Çanakkale Onsekiz Mart University intends to bring together universities and other closely associated institutions, researchers and intellectuals, and to provide a wide-ranging forum to discuss the above-mentioned and similar global issues threatening our planet and the new tasks and roles of universities in the process of seeking solutions. We therefore look forward to hearing your views and suggestions with regard to the goals and themes of the World Universities Congress which Çanakkale Onsekiz Mart University will host from 20th - 24th October 2010 and we would most value your participation in the Congress.

Yours sincerely

Prof. Dr. Ali Akdemir
Rector

To have more information about the congres you can check next link for all the details...

http://www.comu.edu.tr/unicongress2010/i ndex.php