Ana
Hakkımızda
Üyeler
Faaliyetler
Ödüller
QSL / İletişim
Muhtelif Bilgi
Home
About Us
Members
Activities
Awards
QSL / Contact
Info for Foreigners

TCSWAT Ziyaretçileri / Visitors

OH2PM

OH2PM Pertti, Worked All Europe DX yarışmasına TC2X çağrı işaretiyle katılma amacıyla, önce 8-12 Nisan tarihlerinde keşif için, sonra 13-14 Ağustos 2011 tarihlerinde yarışmaya katılmak üzere QTH'imize geldi. Kendisine 40-80m vertikal antenini dikmek için yardım ettik. 23-28 Kasım 2011'de tekrar gelerek bu kez CQ WW CW yarışmasına katıldı.

OH2PM Pertti came to our QTH to join the Worked All Europe DX contest as TC2X, first to get an idea about the environment on 8-12 April and then to join the contest on 13 and 14 August 2011. We gave him a hand putting up his 40-80m verical antenna. He came again on 23-28 November 2011 for the CQ WW CW Contest.